Z dokonalosti srdca

06.12.2010 22:44

V posvätnej bázni

a v prehlbokej úcte

(lebo vedelo to všetko okrem ľudí)

približovalo sa k Tebe,

k Sviatosti.

Mária, živá katedrála mlčania

posvätné a nesmrteľné žriedlo:

 

Rozzvonkali sa lúčne zvonky

škovránky rozštebotali Ti piesne

a všetka vôňa pred Tebou

rozvinovala si vlnenie.

 

Pociťovalo to všetko

ako padá z dokonalosti srdca

najmaterskejšia láska na Syna.

To On, týmto živený, spôsoboval

rozzvonkať a rozštebotať vône.

Rozochvel sa opravdivý chorál

a zvelebnieval požehnaním:

 

Sviatosti pred Sviatosťou.

Takto to zariadila Múdrosť Najvyššia.

Vedeli to iba pozvaní

plesajúc Božou Velebnosťou!