SV. FRANTIŠEK SALESKÝ O TANCI

03.05.2014 15:04
 

Ľahko sa tanec nakloní k zlému, lebo ľudska prirodzenosť po dedičnom hriechu je náklonna k zmyselnosti a pôžitku.
Tanec je vždy nebezpečný ľudom, ktorí nie sú dosť pevný v náboženstve a cností, najmä dnes, keď hrubá nevera znetvorila , znemravnila a otrávila aj to málo dobra, ktoré ešte v tanci bolo.

Sv. Frantisek Salesky pokračuje: pri tancoch sa ludia pretekaju v pýche a márnivosti, nadväzujú nebespečné známosti, ktoré už mnohých priviedli do neštastia na celý život. pri tanci sa neotvárajú len póri , ktorými vystupuje pot ale otváraju sa aj póry srdca.
Keď sa potom priblíži had a zašepká milé slovo, polichotí, prehovorí vábivim pohľadom, nejedno srdce sa da pomylit, zviesť, otráviť.
Koľko nebezpečenstiev je v tanci ! Rozptyluje ducha nábožnosti, oslabuje sľachetne duševne sily, schladzuje lásku v duši, vzbudzuje tisíc hriešnych myšlienok.
Nezúčastnuj sa na tancoch , ktoré uražajú dobré mravy. Netancuj často a dlho, aby sa ti tanec nestal zlým zvykom a náruživosťou.
Kedže s tancom súvisí toľko nebespečenstva pre čistotu duše, srdca, štastia, treba sa podľa možnosti tancu čo najväčsmi vyhýbať.
Po tanci sa usiluj čím skôr zabudnúť a potlačit nebespečné vnemy a pocity. možes tak urobiť nasledovne:

1. Kym si tancovala , zatial v pekle trpelo mnoho duší, ktoré pri tanci alebo po tanci zhrešili

2. V tom istom čase mnoho rehoľníkov a zbožnych duší obveselovalo Boha modlidbami, zbožnými spevmi a rozjímanim

O koľko lepšie využili čas ako ty !

3. Kým si tancovala, mnoho duší sa zvíjalo v smrtelných krčoch a úzkostiach a mnohé umreli.

Tisíce a tisíce chorých po nemocniciach , domoch, horach a moriach sa trápilo vo veľkych bolestiach a nemali pokoj.

Nemáš s nimi súcit ?

Nemysliš na to, že aj ty raz budeš trpieť a stonať, kým iný budú tancovať ?

4. Tvoj Spasiteľ a blahoslavenna Panna Mária, anjeli a svätý hľadeli na teba pri tanci.

Ako ta ľutovali , že taká bláznivá zábava ti vie doniesť toľko potešenia, že jej vieš venovať toľku pozornost toľko času a záujmu.

5. Pomysli si: kým si tancovala , plynul čas a smrť sa blížila neúprosne k tebe.

Pozri, sama smrť ťa volá do tanca, kde hudbou bude žaloba na tvoje hriechy, kde bude možno urobiť jediný tanečný krok, krok zo života do smrti .

Jedine tento tanec smrti je skutočná a ozajstná kratochvíľa

Skracuje navždy chvíľu a čas, sprevádza ľudi z časnosti do večnosti , do blaženej alebo hroznej večnosti

Drahá Filotea, načrtol som ti niekoľko myšlienok a o tanci a po tanci. Boh ti vnukne ešte dalšie ak máš v sebe len trochu bázne Božej.
Z knihy : Filotea Návod k nábožnému životu

https://jezismaria.ic.cz/MARIAEM_JEZIS_MARIA/OTANCI/O%20TANCI.html#FF