Matka Božia prehovorila k neveste (k sv.Brigite Švédskej) a povedala:

03.05.2014 15:08


"Moja dcéra, chcem aby si vedela, že kde je tanec, sú tri veci: prázdna radosť, planá reč a márne pachtenie.

Ak vstúpi niekto smutný a žalostný, potom jeho priateľ, ktorý sa veselia v tanci, keď videla druha prichádzajúceho v smútku, hneď opúšťa tanečné veselí a súcití s truchlícím druhom.

Onen tanec je tento svet, točiace sa v žiadostiach, ktoré sa nemoudrému zdajú byť šťastím. V tomto svete sú tri márnosti, prázdneho veselí, roztopašné reči a neužitočné námahy, pretože všetko, pre čo sa človek vo svete námahou konal, tu zanechá.

A kto je v tom tanci, ak je priateľ môj, zvážil by môj smútok, námahu a žiaľ a súcitiaci so mnou, ktorý sa odlúčila svetskému veselí, sám by sa zriekol svetskej márnosti.

https://svatabrigita.ic.cz/#tanec